Srebrny dealer WAPRO Partner InsERT


Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 

separator

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) oraz e-kontrola skarbowa czyli wyzwania dla firm

 W poniższym artykule przybliżymy co oznacza JPK, jak się do niego przygotować, co obejmuje oraz kogo dotyczy. W następnej części odzwierciedlimy aktualną sytuację dostosowania systemów informatycznych wiodących producentów oprogramowania. Na zakończenie opiszemy jaką rolę pełni firma Ebit Usługi Informatyczne w dostosowywaniu Waszych systemów do przepisów związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. A także jak sprawdzić czy powierzone Biurze Rachunkowemu obowiązki będą należycie wypełniane i czy spełnia wymagania aby realizować obowiązek ustawowy.

 

Czym jest JPK

Jest to ujednolicona struktura danych, która będzie udostępniana przez firmy organom podatkowym w formie elektronicznej. Oznacza to, że z dowolnego systemu ERP, który jest do tego dostosowany, dane będą udostępniane wg. tych samych schematów.  Warto zaznaczyć, że nie wszystkie programy obecnie wykorzystywane w księgowości oraz sprzedaży spełniają te wymogi. Firmy pracujące na programach, które nie są już aktualizowane będą musiały wdrożyć nowe oprogramowanie.

 Definicja JPK wg Departamentu Kontroli Skarbowej:

„Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.”

 

7 struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego

 

1.  JPK_KR - księgi rachunkowe

Zestawienie obrotów i sald, lista zapisów na kontach oraz w dziennikach

 

   2. JPK_WB - wyciąg bankowy

Wyciągi bankowe na rachunku w formacie IBAN

 

3. JPK_MAG – magazyn

Przyjęcie zewnętrzne (PZ), Wydanie zewnętrzne (WZ), Rozchód wewnętrzny (RW), Przesunięcie międzymagazynowe (MM)

 

4. JPK_VAT - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

Wszystkie dokumenty ujęte na deklaracji VAT-7, np. Faktury sprzedaży VAT, Faktury zakupu VAT, Dokumenty  wewnętrzne, Raporty sprzedaży (RS, RSK), itd.

 

5. JPK_FA - faktury VAT

Faktury sprzedaży VAT oraz Faktury zakupu VAT

 

6. JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów

Zapisy księgi przychodów i rozchodów

 

7. JPK_EWP - ewidencja przychodów

Zapisy ewidencji ryczałtowej za okres

 

Kogo obowiązuje JPK i od kiedy?

 • Duże przedsiębiorstwa
  • Obowiązkowo od 1 lipca 2016                  JPK_VAT (co miesiąc)
  • Na żądanie         od 1 lipca 2016                  całość JPK (JPK_KR, JPK_WB, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG)

 

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Obowiązkowo od 1 stycznia 2017           JPK_VAT (co miesiąc)
  • Na żądanie         od 1 lipca 2018                  całość JPK

 

 • Mikro przedsiębiorstwa
  • Obowiązkowo od 1 stycznia 2018           JPK_VAT (co miesiąc)
  • Na żądanie         od 1 lipca 2018                  całość JPK

 

Wielkość przedsiębiorstwa definiuje ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie gospodarczej:

Mikroprzedsiębiorca

Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Objaśnienie skrótów:

Obowiązkowo – czyli bez wezwania, regularne przekazywanie danych z ewidencji VAT za pomocą metod komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Podstawą prawną jest  Art. 82 § 1b, gdzie odnajdujemy zapis o terminach za jakie mają być przesyłane dane. „…za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.”

Na żądanie – przekazywanie po wezwaniu organów podatkowych całości lub części ksiąg podatkowych, dowodów księgowych, ewidencji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych (np. płyty CD/DVD, pen driver). Podstawą prawną jest  Art. 193a. § 1.

Więcej informacji na temat przepisów oraz  odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

 

Stanowiska wybranych producentów oprogramowania dotyczących wprowadzenia JPK:

COMARCH

Systemy Comarch gotowe na JPK 

WAPRO 

Asseco WAPRO gotowy na zmiany!

INSERT

Jesteśmy gotowi na JPK

GASTRO 

Przygotowania do zmian prawnych - Jednolity Plik Kontrolny

RAKS 

Aktualności związane z JPK w RAKS

Raks radzi: „Jak się przygotować do wprowadzenia w firmie Jednolitego Pliku Kontrolnego?”

- Sprawdź z ilu systemów informatycznych będą pochodziły dane potrzebne do wygenerowania JPK

- Porównaj dane z JPK z posiadanymi systemami

- Monitoruj aktualizację programów, które uwzględniają JPK i zaplanuj ją w swojej firmie

- Zainstaluj aktualizację i wygeneruj testowy plik JPK

- Sprawdź, czy wygenerowane dane są kompletne i poprawne pod względem merytorycznym

 Uwaga! W przypadku faktycznej kontroli poprawianie danych na Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) jest zabronione, dlatego ważne jest przetestowanie mechanizmu, zwłaszcza jeśli w swojej firmie posiadasz oprogramowanie więcej niż jednego dostawcy.

 

e-Kontrola Skarbowa

Kontrolom elektronicznym mogą podlegać podlegać dane za okresy rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lipca 2016r. Zestaw wymaganych plików JPK oraz ich zawartość zależy od rodzaju kontroli. Organ podatkowy może żądać przygotowania dowolnego zestawu danych tzn. dowolnego zestawu plików JPK, jak również może żądać selektywnie wybranych danych np. faktur sprzedaży wystawionych dla konkretnych odbiorców.

Mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w przypadku kontroli już teraz przekazywać dane w formie elektronicznej. Należy pamiętać i dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, że Jednolity Plik Kontrolny nie obejmie okresów rozliczonych przed lipcem 2016r.

 

JPK w Biurach Rachunkowych

Już dziś warto udać się do swojego Biura Rachunkowego i wspólnie ustalić kiedy rozpoczyna się obowiązek przesyłania danych dla Twojej firmy. Należy także sprawdzić systemy Biura Rachunkowego w których prowadzona jest księgowość, a z drugiej strony  sprawdzić w firmie systemy zarządzania sprzedażą oraz ewentualne systemy zarządzania magazynami pod kątem JPK.

 

Masz wątpliwości czy Twój system spełnia wszystkie wymogi stawiane przed przedsiębiorcami w związku z JPK?

Czy programy na których pracujesz zostaną zaktualizowane na czas?

 Warto sprawdzić to już teraz, nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Zadzwoń, pomożemy ci w dostosowaniu Twojego oprogramowania do wymagań Jednolitego Pliku Kontrolnego. 

Bezpieczeństwo IT

Dział handlowy:
mail:
tel: 25 758 15 14
Adres biura:
ul. Piłsudskiego 33 lok. C
05-300 Mińsk Mazowiecki
Bezpieczeństwo IT