Srebrny dealer WAPRO Partner InsERT


Rewizor nexo PRO - pełna księgowość i finanse

separator

Rewizor nexo PRO to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza. Polecany zarówno do przedsiębiorstw jak i dla biur rachunkowych. 

Rewizora nexo PRO cechuje elastyczność pozwala m.in. wykorzystywać wielopoziomowe konta kartotekowe, tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów wg różnorodnych cech wykorzystując tzw. pola własne, jak również rozliczać rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych typów. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rewizora możliwa jest realizacja indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki firmy. 

Funkcjonalności Rewizora nexo PRO:

 • płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”
 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, różne stany dokumentu: w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów
 • podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT
 • obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online)
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik
 • automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo 
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej
 • obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich elektroniczna wysyłka do Ministerstwa Finansów
 • generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich przez internet lub na informatycznych nośnikach danych na potrzeby kontroli skarbowej
 • wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej i inne)
 • kontrolowanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych
 • komunikacja z klientami i pracownikami bezpośrednio z systemy za pomocą wbudowanego klienta poczty i funkcji wysyłki SMS.

Strona producenta Rewizor nexo Pro

Bezpieczeństwo IT

Dział handlowy:
mail:
tel: 25 758 15 14
Adres biura:
ul. Piłsudskiego 33 lok. C
05-300 Mińsk Mazowiecki
Bezpieczeństwo IT